Agencja marketingu digitalowego – CSolution

Regulamin

§1 Pojęcia ogólne

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki korzystania z Serwisu

§4 Warunki świadczenia usługi Newsletter

§5 Komunikacja i świadczenie usług

§6 Gromadzenie danych o Usługobiorcach

§7 Prawa autorskie

§8 Zmiany Regulaminu

§9 Postanowienia końcowe